Avoin ja turvallinen työyhteisö

Menestyvän yrityksen taustalla on aina tiimi, joka puhaltaa yhteen hiileen

vuorovaikutusvalmennuksilla hyvinvointia työyhteisöön

Toimivan, hyvinvoivan ja menestyksekkään työyhteisön taustalla vaikuttaa vahvasti yrityksen kommunikaatio- ja viestintäkulttuuri. Kun työyhteisössä osataan keskustella haastavistakin tilanteista rakentavaan ja hyvään henkeen, avoimesti ja toista kunnioittavasti, on sillä suuri merkitys henkilöstön hyvinvointiin, sairauspoissaolojen määrään tai työssä jaksamiseen. Työntekijät ovat sitoutuneempia ja kokevat enemmän merkityksen tunteita, kun vuorovaikutus jäsenten välillä on sujuvaa. 

Anne kokee intohimokseen auttaa yrityksiä ja organisaatioita rakentamaan avointa, turvallista ja positiivista vuorovaikutusta työyhteisöissä, jotta kenenkään ei tarvitsisi uupua tai voida pahoin. Tunteet vaikuttavat vahvasti vuorovaikutuksen laatuun, ja sen vuoksi Anne yhdistää valmennuksissaan tunnetaito- ja kommunikointiharjoituksia. Valmennukset perustuvat toiminnallisuuteen ja tekemiseen; Anne luottaa vahvasti siihen, että pari- ja pienryhmätyöskentelyllä harjoitukset vaikuttavat paremmin ja ne on helpompi viedä suoraan käytäntöön.

Valmennuksen jälkeen työyhteisön jäsenet kokevat vahvempaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, uskaltavat keskustella haastavistakin asioista rakentavasti ja avoimesti turvallisessa ympäristössä, ja ennen kaikkea uskaltavat toimia omana itsenään, omilla vahvuuksillaan. 

palautteita valmennuksista

Annen pitämä tunnetaitovalmennus oli ihan napakymppi meille; opittiin, miten tunteet vaikuttavat työyhteisön jäseniin ja miten eri tavalla jokainen ilmaisee erilaisia tunteita. Valmennuksen jälkeen huomattiin, että olettamukset vähenivät ja asioista uskallettiin kysyä paremmin – saatiin enemmän rohkeutta toistemme kanssa. Oltiin oikein tyytyväisiä tähän valmennukseen.” 

Päiväkodin johtaja, Tampere 

 

” Valmennus oli kivan lyhyt ja ennen kaikkea päästiin itse tekemään ja kokeilemaan luentojen sijaan. Siitä ehdoton plussa. Lopun rentoutusharjoitus oli aivan ihana, siihen olisi voinut jäädä pitemmäksikin ajaksi.”

Päiväkodin johtaja, Jyväskylä

 

”Vaikka me perheyrityksenä ollaan tuttuja toisillemme ja tiedetään miten kukakin ajattelee ja reagoi, oli tämä valmennus meille tosi hyvä ja silmiä avaava. Tykättiin harjoituksista, vaikka niissä joutuikin menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Saatiin paljon hyviä ajatuksia siitä, miten voidaan jatkossa selättää ristiriidat tai käsitellä omia tunteita. Kiitos hyvästä valmennuksesta!”

Henkilöstöpäällikkö, Jyväskylä

 

”Annen kanssa on turvallista työskennellä, Annella on kyky saada aikaan lämminhenkinen ja luottamuksellinen ilmapiiri valmennustapaamisissa. Olen oppinut suhtautumaan ajatuksiini eri tavalla, ja huomaan etteivät ne hallitse elämääni enää niin kovasti. Anne on osannut auttaa tosi hyvin kysymällä juuri oikeita kysymyksiä, sen sijaan että olisi tarjonnut valmiita vastauksia. Olen joutunut miettimään oikeasti mitä haluan ja mikä on minulle tärkeää. Se on avannut silmiäni tosi paljon ja nykyisin voin paremmin”

Nainen 45-v.