Muuta omaa ajatusmalliasi!

Pääse tavoitteisiin pienillä ja helposti toteutettavilla käytännön työkaluilla, räätälöitynä juuri Sinulle!

Ratkaisut Sinun onnistumisesi tielle:

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Terapian tarkoituksena on auttaa löytämään omat voimavaransa silloin, kun ne ovat vähissä, tilanne tuntuu toivottomalta tai oma mieli muuten vain matalalla.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia

HOT-menetelmässä keskeistä on selventää itselle elämän tärkeitä ja merkityksellisiä asioita ja löytää keinoja toimia noiden mukaisesti myös haasteellisissa tilanteissa.

Psyykkinen valmennus

Valmennuksen tavoitteena on kehittää urheilijan henkisiä voimavaroja ja auttaa urheilijaa saavuttamaan oma paras potentiaalinsa kilpakentillä.

Työyhteisövalmennus

Toimivan sekä hyvinvoivan työyhteisön taustalla on kyky keskustella haastavistakin tilanteista kohteliaasti ja rakentavaan sävyyn, sekä avoimesti ja toista kunnioittavasti.

Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytkestoista, matalan kynnyksen terapiaa, ja jo muutama käyntikerta yleensä auttaa saavuttamaan hyviä hoitotuloksia. Lyhytterapiassa ajatuksena on opetella uudenlaista, joustavaa suhtautumista erilaisiin haastaviin tilanteisiin, tunteisiin, ajatuksiin ja tapahtumiin. Lyhytterapia tarjoaa helppoja ja käytännönläheisiä työkaluja muuttaa omaa suhtautumista maailmaan ja opetella lisää psykologista joustavuutta.

Lyhytterapia on hyvä valinta silloin, kun haluaa saada apua ahdistukseen, pitkäkestoiseen stressiin, lievään masennukseen, vaikeiden tunteiden (esim. suru, viha, kateus) tai tapahtumien käsittelyyn (esim. työttömyys, läheisen kuolema, avioero). Lyhytterapiasta on apua, kun tunnistaa oman mielen sabotoivan omaa hyvinvointia. Tällainen voi näkyä esim. liiallisena suorittamisena, ylikontrollointina tai vaikeutena rentoutua. On vain tunne siitä, että elämästä on kadonnut ilo. Tavoitteena voi olla myös muuttaa oman elämän suuntaa jollain tavalla, mutta ei oikein saa kiinni siitä, mitä pitäisi tehdä ensin.

Lyhytterapia on myös oivallinen vaihtoehto siinä vaiheessa, mikäli pohtii pitempiaikaisen psykoterapian aloittamista. Silloin keskustelu lyhytterapeutin kanssa voi auttaa selkeyttämään paremmin, millainen terapia on hyväksi tässä hetkessä.

Lyhytterapian edut

  • Lyhytterapia on helppo, matalan kynnyksen terapiamuoto silloin, kun pohtii ulkopuolisen keskusteluavun tarvetta tai kokee, ettei pysty sitoutumaan pitkäaikaiseen psykoterapiaan
  • Siihen ei tarvita erillistä mielenterveyden diagnoosia tai lähetettä
  • Lyhytterapiaan pääsee melko nopeasti, ja usein hyviä hoitotuloksia saavutetaan jo muutaman käyntikerran jälkeen
  • Lyhytterapia on yleensä edullisempi vaihtoehto
  • Lyhytterapia ei sido mihinkään pitkällä aikavälillä, terapiamuotoa tai terapeuttia missä voi vaihtaa helposti missä vaiheessa tahansa
  • Lyhytterapiassa saa kosketuksen itseensä ja tunnistaa paremmin omia tarpeita, toiveita ja voimavaroja. Niiden avulla on helpompi suhtautua jatkossa erilaisiin stressi- ja kuormitustekijöihin