Oletko valmis muutokseen?

Elämän tasapainoa, hankalien ajatusten hallintaa ja rakentavaa vuorovaikutusta kuohuvaan tilanteeseen.

Lyhytterapiaa ja psyykkistä valmennusta yksityisille, sekä työyhteisövalmennusta yrityksille.

Hyvinvointivalmennus Sentimental tarjoaa psyykkisen valmennuksen palveluita, joissa opetellaan hakemaan merkityksellisyyden tuntua omaan elämään, hyväksyvää ja tietoista läsnäoloa, haastavien ajatusten huomaamista sekä tunnesäätelytaitoja. 

Saat työkaluja myös vuorovaikutustaitoihin omassa työyhteisössä tai toisten ihmisen kanssa työskentelyyn.

Lyhytterapia

Lyhytkestoista, matalan kynnyksen terapiaa, ja jo muutama käyntikerta yleensä auttaa saavuttamaan ratkaisevia hoitotuloksia. Lyhytterapiassa ajatuksena on opetella uudenlaista suhtautumista erilaisiin haastaviin tilanteisiin, tunteisiin, ajatuksiin ja tapahtumiin.

Työyhteisövalmennus

Toimivan, hyvinvoivan ja menestyksekkään työyhteisön taustalla vaikuttaa vahvasti työyhteisön kyky keskustella haastavistakin tilanteista rakentavasti ja avoimesti. Sillä on suuri merkitys henkilöstön hyvinvointiin, sairauspoissaolojen määrään tai työssä jaksamiseen.

Psyykkinen valmennus

Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on kehittää urheilijan henkisiä voimavaroja ja auttaa urheilijaa saavuttamaan oma paras potentiaalinsa käyttöön kilpakentillä. Oikeilla työkaluilla haetaan henkistä suoristuskykyä, sekä rajaa urheilun ja muun elämän välille.

Anne Korkia-aho

hyväksymis- ja omistautumisterapeutti, sekä psyykkinen valmentaja Jyväskylästä.

Anne on työskennellyt n. 10 vuotta liikunnan, sekä yksilö- ja ryhmävalmennusten parissa. Hän on koulutukseltaan restonomi (AMK), liikunnanohjaaja, personal trainer ja hän on lukenut liikuntapsykologiaa Jyväskylän yliopistossa. Anne kokee vahvaa paloa auttaa haastavien tunteiden tai ajatusten käsittelyssä ja hän on työssään psyykkisenä valmentajana ja lyhytterapeuttina iloinen, lempeä ja myötätuntoinen.