Opi uusi tapa ajatella

Hyväksymis- ja omistautumisterapialla (HOT) hoidetaan mm. masennusta, kiputiloja, haastavia tunteita ja ahdistusta.

Matalan kynnyksen terapialla psykologista joustavuutta arkeen.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaukseen perustuva terapeuttinen menetelmä. Terapia on hyvin käytännönläheistä, ja sillä hoidetaan mm. masennusta, kiputiloja, haastavia tunteita ja ahdistusta.

HOT-työskentelyssä on kaksi päämäärää; auttaa elämään omien arvojen mukaista merkityksellistä ja elinvoimaista elämää, sekä opettaa sellaisia taitoja, jotka auttavat käsittelemään epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita uudella, joustavammalla tavalla. Näitä taitoja nimitetään psykologiseksi joustavuudeksi.

HOT-menetelmissä keskeistä on selventää itselle elämän tärkeitä ja merkityksellisiä asioita ja löytää keinoja toimia noiden mukaisesti myös haasteellisissa tilanteissa. Usein omat ajatukset tai tunteet estävät toimimasta itselleen merkityksellisellä tavalla, ja saavat välttelemään haastavilta tuntuvia asioita tai tilanteita. HOT-terapiassa keskeistä onkin opetella löytämään uusia tapoja toimia yhteistyössä ajatusten ja tunteiden kanssa, ja pitää kiinni itselleen tärkeistä asioista epämukavista tunteista huolimatta.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%