Anne Korkia-Aho

Hyväksymis- ja omistautumisterapeutti ja psyykkinen valmentaja Jyväskylästä.

Psyykkisen valmennuksen moniosaaja ja tunnetyöskentelyn ammattilainen

Anne on työskennellyt n. 10 vuotta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parissa. Alun perin Anne on koulutukseltaan restonomi (AMK) ja sittemmin opiskellut liikunnanohjaajaksi ja personal traineriksi. Annea on aina kiinnostanut mielen vaikutus ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen, ja sen vuoksi hän päätyi opiskelemaan liikuntapsykologiaa Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintojen alussa Anne tajusi olevansa loputtoman kiinnostunut ihmisen toiminnasta, ajatuksista ja tunteista, samoin kuin motiiveista oman hyvinvoinnin ja liikkumisen vaalimiseksi. Tutustuttuaan paremmin tunteisiin, tunnetyöskentelyyn ja mielen syövereihin, avautui mielen toiminnan maailma Annelle täysin toisella tavalla. Anne tunnisti myös itsessäni paljon isoja tunteita (viha, suru ja häpeä), jotka olivat ohjanneet hänen elämäänsä aivan liiaksi. Myös yrityksen nimi viittaa tähän; sentiment on ranskaa, ja tarkoittaa tunnetta.

Anne kokee työskenteleväni unelma-ammatissaan tällä hetkellä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen tuottajana, lyhytterapeuttina ja psyykkisenä valmentajana. Anne on itse löytänyt avun hyväksymis- ja omistautumisterapiasta oman tunne- ja ajatusmaailman hahmottamiseksi ja muuttamiseksi, ja siksi hän kokee vahvaa paloa auttaa haastavien tunteiden tai ajatusten käsittelyssä. Anne kokee, että voi tehdä tästä alati muuttuvasta maailmasta hieman paremman paikan auttamalla kohtaamaan haastavia tunteita ja ymmärtämään omaa mieltä ja käyttäytymistä. Anne ajattelee, että mieli ja keho ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, ja sen vuoksi hän osaa auttaa parhaiten myös silloin, kun tavoitteena on tehdä jokin pysyvä muutos omaan elämään. Tällaisia muutoskohteita voi olla esim. tupakoinnin lopettaminen, haastavasta elämäntilanteesta poispääsy, omaa hyvinvointia vahingoittavien ajatus- tai toimintamallien muuttaminen tai vaikkapa syömiskäyttäytymiseen liittyvät haasteet.

Työssään psyykkisenä valmentajana ja lyhytterapeuttina Anne on iloinen, lempeä ja myötätuntoinen. Hän tykkää pohdiskella maailmaa syvällisesti, ja toki myös kevyemmät keskustelut ovat Annelle helppo ja luontainen tapa kohdata ihmisiä. Anne on vahvimmillani juuri ihmisten kohtaamisessa, sillä minulle tärkeitä asioita ovat turvallinen keskusteluyhteys, lempeys ja aito läsnäolo.

Tärkeintä Annen työssä on se, että yhdessä asiakkaan kanssa etsitään keinot päästä haluttuun tavoitteeseen mahdollisimman pienillä ja helposti toteutettavilla käytännön teoilla. Anne haluaa jättää asiakkaalle tunteen siitä, että hänet on kohdattu kokonaisvaltaisesti yksilönä, ja että tapaamisista jää aina jotakin työkaluja käytäntöön. Hän luottaa kaikessa työskentelyssä tutkittuun tieteelliseen näyttöön, yhdistettynä käytännössä hyväksi havaituilla toimenpiteillä höystettynä. Parhaiten Anne luottaa kuitenkin omaan persoonaansa, aitouteen ja lempeyteen.

Kun oma mieli kuohuu tai elämä tuntuu olevan yhtä ristiaallokkoa, anna minun auttaa kehittämään itseäsi eteenpäin!

Autan sinua mielelläni kaikissa mielen hyvinvointiin, elämänmuutoksiin sekä haastaviin tunne- tai ajatusansoihin liittyvissä asioissa.
Minulta saat apua ja työkaluja myös työyhteisön  vuorovaikutustaitoihin ja työilmapiirin parantamiseen.