Kehitä itseäsi, kehitä tuloksiasi

Enemmän keskittymis- ja suorituskykyä, sekä itseluottamusta urheilusuoritukseen

Parempia tuloksia psyykkisellä valmennuksella

Psyykkinen valmennus liitetään enemmän urheilijoita koskevaksi henkiseksi valmennukseksi. Psyykkisen valmennuksen tavoitteena onkin kehittää urheilijan henkisiä voimavaroja ja auttaa urheilijaa saavuttamaan oma paras potentiaalinsa käyttöön kilpakentillä. Valmennuksessa keskitytään hahmottamaan kokonaistilanne, ja sen avulla pyritään hakemaan tasapainoa urheilun ja muun elämän välille. Psyykkisessä valmennuksessa tehdään mm. keskittymistä ja suorituskykyä lisääviä harjoitteita, motivaatioon, itseluottamukseen ja tunteisiin liittyviä harjoituksia sekä opetellaan tietoista läsnäoloa ja hyväksyntää.

Psyykkisen valmennuksen taustalla vaikuttaa vahvasti HOT-menetelmät, sillä tutkimusten mukaan tietoisen läsnäolon, tunnetaitojen ja hyväksynnän vahvistamiseen liittyvä harjoitteet ovat lisänneet urheilijan menestystä kilpailuissa.